Livline i Sorgen

319

Livline i Sorgen er en akut hjælpetjeneste, der støtter børnefamilier, som mister en far, mor eller søskende. Hjælpen er gratis og ydes af frivillige medarbejdere. Livline i Sorgen kan: * tilbyde støtte og ledsagelse fra én, der selv har prøvet at miste og er kommet igennem * lytte og vejlede med empati og forståelse * finde frem til støttemuligheder for de ramte familier * gå med til de vanskelige samtaler, hvor der er behov for det – skole, arbejdsplads, begravelsesfirma osv. Vi “skræddersyr” et forløb til familien med udgangspunkt i netop de behov og ønsker, der måtte være. Livline i Sorgen er uafhængig af myndighederne samt politiske og religiøse interesser. Vi arbejder under tavshedspligt. Organisation blev stiftet i maj 2010 og arbejder landsdækkende. Foreningens aktiviteter er støttet af en lang rækker fonde og legater. Alle aktiviteter er not-for-profit.

7070 2782
Email: kontakt@livlineisorgen.dk