LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre

1461

Landsorganisation af Kvindekrisecentre repræsenterer 52 kvindekrisecentre, deres 500 ansatte og mere end 1500 frivillige.

24-7-365 – inden for 50 kilometers afstand
Hver dag, hele døgnet, året rundt i hele Danmark hjælper krisecentrene voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en fremtid uden vold.

Krisecentrene tilbyder et trygt sted med sikkerhed og professionel rådgivning i øjenhøjde. På krisecentrene bliver kvinder og børn mødt med empatisk omsorg, viden om vold samt konkrete redskaber til at komme ud af voldelige relationer i livet og i hjemmet.

Landsorganisation af Kvindekrisecentre er sat i verden for at forene, støtte og forstærke den livsvigtige, nære og lokale indsats på de 52 krisecentre. Vi støtter med faglig viden om vold og forebyggelse. Vi arbejder også for bedre politiske rammer, så krisecentrene får de bedste forudsætninger for at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en tryg og sikker fremtid.

Tlf. 32 95 90 19
1790 København V