Høreforeningen

1221
Vores formål
Interessevaretagelse
Stk. 1 Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Høreforeningen søger såvel centralt og lokalt indflydelse på, at disse borgere får de samme muligheder for at kom­munikere og for at deltage i samfundet som normalthørende medborgere har.
Forebyggelse og støj:
Høreforeningen arbejder for at nedsætte eller helt forhindre risici for høre­skad­er i forbindelse med støj på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladsen og i fritiden.
Støtte og information:
Høreforeningen arbejder på at informere om ørets sygdomme, høreproblemer, hjælpemidler m.v. samt på at støtte medlemmerne i at håndtere tilværelsen som høreskadet/hørehandicappet.
Stk. 2 Høreforeningen kan deltage i økonomiske aktiviteter til fremme af formålet og til fordel for medlemmer.
Stk. 3 Høreforeningen udgiver det/de af Hovedbestyrelsen fastlagte medlemsblad(e). Høreforeningen opretter og driver en hjemmeside www.hoereforeningen.dk.
Menière- og Tinnitusforeningen er nu lagt ind under Høreforeningen.
Medlemskab koster 305kr. årligt.
Når du er medlem af høreforeningen, er du samtidig automatisk medlem af Aalborg Lokalafdeling.
Vi arbejder for: medleminformation, temaaftner, sociale arrangementer/kulturelle oplevelser, samt samarbejder med DH (Dansk Handicap forbund) og patient til patient.
Telefon: 36 75 42 00 kl. 10 – 14
E-mail: mail@hoereforeningen.dk
Kontakttelefon for menière- og tinnitusramte: 70 10 49 29.
Facebook: http://www.facebook.com/hoereforeningen