Høreforeningen

1575
Høreforeningen er en handicaporganisation, der varetager over 800.000 danskeres interesser på høreområdet.
Høreforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og menière samt for døvblevne og CI-opererede.
Høreforeningen
Telefon: 3675 4200 kl. 10-14
E-mail: mail@hoereforeningen.dk
Høreforeningen Aalborg og Brønderslev Lokalafdeling
Formand: Jane Pedersen
Telefon: 4223 6142