Meningsfulde fællesskaber i naturen

188

Meningsfulde fællesskaber i naturen er et nyt projekt i De Frivilliges Hus, hvor målet er at skabe nye fællesskaber med brug af naturen som ramme.

Naturen har mange gavnlige effekter for os, både for vores fysiske og mentale sundhed, og samtidig kan naturen skabe nogle gode og rummelige rammer for en masse sjove og spændende aktiviteter, man kan lave i fællesskab.

Målet er, at unge der har psykiske sårbarheder eller føler sig ensomme, finder vej til at bruge naturen og indgå i fællesskaber.

Igennem projektet vil vi tilbyde kurser for frivillige, der klædes på til at bruge natur-sociale metoder til at lave aktiviteter i naturen for unge mellem 16-30 år.

Projektet gennemføres i perioden 2022-2024 med støtte fra Friluftsrådet.

For mere information om projektet, kontakt De Frivilliges Hus: