Mindegudstjeneste i Budolfi kirke d. 10. september

1549

Mindegudstjeneste i Budolfi kirke tirsdag d. 10. september 2019 kl. 19.00-21.00 ved sogne- og sygehuspræst Henriette Pedersen.

I forbindelse med WHO´s internationale dag for selvmordsforebyggelse vil der i Budolfi Kirke blive afholdt en mindegudstjeneste for alle, der har begået selvmord.

Gudstjenesten afholdes for at støtte de mange efterlevende, der skal leve deres liv med den smerte det er, at have mistet som følge af selvmord. Gudstjenesten er både for de, som ønsker at vise deres sympati med de efterlevende og for de efterlevende.

Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at få en kop kaffe/te og snak i Krypten. Landsforeningen Efterladte efter Selvmord vil være til stede og vil kort fortælle om deres tilbud i Nordjylland. Derefter drikkes der kaffe og der vil være mulighed for fælles samtale under ledelse af Henriette Pedersen, og for at tale individuelt med foreningens repræsentanter.

Se mere om Landsforeningen Efterladte efter Selvmord her