Mistrivsel giver øget pres på psykiatrien

358

Nye tal fra Danske regioner viser, at langt flere danskere end tidligere søger hjælp i psykiatrien. Fra 2011 til 2020 steg antallet af patienter, der var indlagt eller i kontakt med psykiatrien med 24 procent. Udviklingen er sket, selv om opgørelsen er foretaget i 2020, hvor den såkaldte udredningsret til psykiatrisk behandling var suspenderet størstedelen af året på grund af corona. I 2020 var 157.949 danskere indlagt eller i ambulant kontakt med psykiatrien.

Det er især unge mellem 19 og 39 år, der søger behandling for lidelser som depression, angst og OCD men også for psykiske udviklingsforstyrrelser som for eksempel autisme og skizofreni. Blandt børn og unge, og især blandt de unge kvinder, ses en stigende mistrivsel, der giver sig udslag i psykiske lidelser.