NEFOS – netværket for selvmordsramte

3601

NEFOS er et netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmordshandlinger – enten som efterladte efter selvmord, eller som pårørende og nærtstående til personer, der har forsøgt selvmord eller truer med selvmord.

  • Støtte til efterladte efter selvmord
  • støtte til pårørende, der oplever selvmordsforsøg blandt deres nære
  • støtte, når nære pårørende truer med selvmord

NEFOS tilbyder:

  • Individuel samtale
  • Gruppesamtale
  • Familiebesøg til børnefamilier (kun i Region Syddanmark eller i Region Midtjylland)
  • Hjemmebesøg til ældre (kun i Region Syddanmark eller i Region Midtjylland)

Det er gratis at modtage støtte og rådgivning fra NEFOS.

Landsforeningen NEFOS´ hovedkontor er i Odense, men foreningen har mange lokalafdelinger. NEFOS-Aalborg kan kontaktes på tlf. 5195 5183.

Kontakt NEFOS:

Mail: kontakt@nefos.dk

Tlf. 6312 1226

www.nefos.dk