Netværk

1686

Netværk mellem mennesker og mellem foreninger gør, at vores samlede ressourcer og viden vokser. Et netværk er godt til at øge ens viden og energi og til at lære andre mennesker og foreninger at kende. De Frivilliges Hus opretter og driver netværk for både foreninger og frivillige.

Forskellige typer netværk
Fagligt videns netværk
Netværk bestående af frivillige foreninger og professionelle
Netværk som frivilligpleje
Netværk til kendskab
Netværk til at finde samarbejdsflader med andre foreninger
Ledernetværk
Netværk for frivillige inden for samme arbejdsområde, men på tværs af organisationer

Det er deltagerne i netværket, der bestemmer formen, indholdet og hyppigheden af møderne. De Frivilliges Hus hjælper med facilitering:
Lokaler
Planlægning
Indkaldelse til møder
Mailkontakt
Mødeledelse
Mødeform

De Frivilliges Hus sætter løbende nye netværk i gang – har du en idé til et netværk, så kontakt os.

Lige nu er følgende netværk aktive i De Frivilliges Hus:

  • Morgenmøde i Børnebranchen
  • Mennesker med senfølger
  • Dobbeltminoriteter
  • Gang i gamle mænd
  • Lyspunktet
  • Flygtninge/integrationsområdet