Ny aftale på frivilligområdet gavner dig som er efterlønner eller dagpengemodtager

789

Er du efterlønner eller dagpengemodtager og arbejder frivilligt? Så kommer Regeringens, Socialdemokratiets, Dansk Folkepartis og Radikale Venstres nye aftale til at have positiv effekt på dit frivillige arbejde fra januar 2018.

I august 2017 blev partierne enige om at timegrænsen for frivilligt arbejde skulle øges. Det betyder at efterlønnere fremover vil kunne lægge en 15 timers frivillig indsats om ugen, uden at blive modregnet i deres ydelse. For dagpengemodtagere øges grænsen til 10 timer ugentligt.

De gængse regler gælder dog stadig, hvad angår det frivillige arbejde. F.eks. skal det frivillige arbejde udføres i en frivillig, almennyttig forening for at aftalen er gældende. Laver man frivilligt arbejde direkte ind i Kommunen eller i en virksomhed, bliver man modregnet i sin ydelse, selvom man holder sig under timebegrænsningen.

Med aftalen bliver der dog generelt lempeligere vilkår for, hvad ledige og efterlønnere må udføre i en forening. Dog fastholder man at konkrete driftsopgaver kun må løses i begrænset omfang, hvilket vil blive uddybet i en vejledning, der kommer, når loven er vedtaget.

Hvis man er fleksjobber eller kontanthjælpsmodtager kan man uden begrænsninger udføre frivilligt arbejde, så længe man står til rådighed for arbejdsmarkedet, i kontanthjælpsmodtagerens tilfælde.

Læs mere om aftalen her: http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/aftalen-er-landet-nu-maa-ledige-og-efterloennere-arbejde-mere-frivilligt