Nyreforeningen v/Gunner Nielsen

977
Det frivillige arbejde i Nyreforeningen består bla. af:

Vejledning omkring Nyrepatienter i Patient til patient Aalborg Universitetshospital
Hjælper ved udflugter med Nyrepatienter
Hjælp ved salg af lodsedler (udbringning til sælgere)

Af lokale aktiviteter har vi:
1 – 2 foredrag pr. år med faglige emner, temaaftner eller aktuelle emner, den årlige sommerudflugt, julefest for alle medlemmer og deres børn/børnebørn og årlig Generalforsamling med foredrag og hyggeligt samvær. Du kan hver 14. dag møde repræsentanter for vores kreds i Patient-til-patient kontoret på Aalborg Universitetshospital, vi har en besøgstjeneste, der jævnligt besøger dialysepatienterne på Dialyseafdelingen i Aalborg, vi støtter dialysepatienter med ferielegater og så er vi aktive i arbejdet i landsforeningen. Herudover forsøger bestyrelsen naturligvis at varetage de nyresyges interesser overfor Region Nordjylland.

Sidst men ikke mindst er vi gerne til rådighed for medlemmer, der har brug for en snak, gode råd eller hjælp til at finde ud af, hvordan “systemet” fungerer.

Urfuglevej 5
Gunner Nielsen
Tlf. 9838 3372
Svenstrup 9230