OCD foreningen

3256

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en psykiatrisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og / eller tvangshandlinger.

OCD er ikke en sindssygdom, selvom mange med lidelsen er bange for at blive opfattet som sindssyge af omgivelserne. OCD findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde med kun lejlighedsvis optræden til den svært invaliderende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og handlinger.

Møderne afholdes i en hyggelig og afslappet atmosfære. Der bliver serveret kaffe/te.
Af hensyn til den praktiske afvikling, er det en god ide, at tilmelde sig, men har du ikke fået dig meldt til, så kom bare alligevel.

Tilmelding til Gitte :

·         Gitte Højris Mikkelsen, peroggitte@email.dk , tlf. 2980 9614

Kontaktperson i unge-gruppen er Nicoline:

.       Nicoline Højris Mikkelsen, tulle-hm@hotmail.com , tlf. 2985 9614

Eventuelle programændringer vil blive vist på http://www.ocd-foreningen.dk