OCD foreningen

2468

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en psykiatrisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og / eller tvangshandlinger.

OCD er ikke en sindssygdom, selvom mange med lidelsen er bange for at blive opfattet som sindssyge af omgivelserne. OCD findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde med kun lejlighedsvis optræden til den svært invaliderende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og handlinger.

OCD-foreningen afholder møder for OCD-ramte (voksne og unge) og pårørende i lokaler i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg.

Til møderne er alle, der på en eller anden måde har OCD inde på livet velkommen til at deltage. Formålet med møderne er dels, at opnå viden om OCD og behandlingsmuligheder og dels, at der etableres en mulighed for at træffe andre, der har OCD inde på livet, så der kan udveksles erfaringer.

Møderne afholdes i en hyggelig og afslappet atmosfære. Der bliver serveret kaffe/te.
Af hensyn til den praktiske afvikling, er det en god ide, at tilmelde sig, men har du ikke fået dig meldt til, så kom bare alligevel.

Tilmelding til Gitte eller Nicolai:

·         Gitte Højris Mikkelsen, peroggitte@email.dk , tlf. 2980 9614

·         Nicolai Skovsmose, nicoskov@gmail.com , tlf. 2025 1795

Kontaktperson i unge-gruppen er Nicoline:

.       Nicoline Højris Mikkelsen, tulle-hm@hotmail.com , tlf. 2985 9614

Fremover afholdes der lokalgruppemøder samt selvhjælpsgruppemøder den sidste tirsdag i måneden kl. 19-21 i De Frivilliges Hus.

Eventuelle programændringer vil blive vist på http://www.ocd-foreningen.dk