Bestyrelsen i De Frivilliges Hus

Bestyrelsen i De Frivilliges Hus består af en række ildsjæle:

  • Bjarke Skou – formand
  • Ove Sørensen – udpeget af bestyrelsen
  • Ea V. Jensen – personalerepræsentant
  • Gunnar Høj – KFUMs Sociale Arbejde
  • Lene Højland Laursen – Kirkens Korshær
  • Michael Mansdotter – udpeget af byrådet
  • Lone R. Hørstrup – udpeget af byrådet
  • Nanna Vejbæk – udpeget af Aalborg Frivilligråd
  • Winnie Lauritzen – udpeget af Aalborg Frivilligråd
  • Asghar Azizi – udpeget af Aalborg Frivilligråd