Bestyrelsen i De Frivilliges Hus

Bestyrelsen i De Frivilliges Hus består af:

  • Bjarke Skou – formand
  • Ove Sørensen – udpeget af bestyrelsen
  • Ea Volfgang Jensen – personalerepræsentant
  • Søren Bo Svendesen – KFUMs Sociale Arbejde
  • Lene Højland Laursen – Kirkens Korshær
  • Michael Mansdotter – udpeget af byrådet
  • Lone Rositta Hørstrup – udpeget af byrådet
  • Winnie Lauritzen – udpeget af Aalborg Frivilligråd
  • Thi Merite Le – udpeget af Aalborg Frivilligråd
  • Morten Dalsgaard Christensen – udpeget af Aalborg Frivilligråd