Oplever jeres forening bureaukratiske benspænd?

287

Oplever din forening alt for meget irriterende papirarbejde eller indviklede regler og krav, som dræber engagementet?

Kulturministeriet efterspørger lige nu eksempler på konkrete bureaukratiske byrder i foreningslivet samt konkrete forslag til lempelser.

Send jeres erfaringer til Kulturministeriet, så de kan få overblik over, hvor store og hvilke udfordringer med bureaukrati, foreningerne oplever.

Skriv senest d. 15. juni 2022 på mail: meldetbenspaend@kum.dk