Patientkontoret Aalborg

474

Hvad kan Patientkontoret hjælpe med:

 • Vejlede om patientrettigheder
 • Vejlede om, hvordan du kommer videre i sundhedsvæsenet
 • Vejlede om dine muligheder for at klage
 • Vejlede om dine muligheder for at søge erstatning
 • Hjælpe dig med at udforme og videresende skriftlige klager
 • Hjælpe dig med at udforme og videresende anmeldelse om erstatningskrav
 • Vejlede om dine muligheder for at indberette en utilsigtet hændelse
 • Informere om maksimale ventetider for livstruende sygdomme
 • Vejlede om dine muligheder for at blive behandlet i udlandet
 • Oplyse om regler for kørsel
 • Oplyse om regler om frit – og udvidet frit sygehusvalg

Link til hjemmeside:

http://www.rn.dk/Sundhed/Patient-i-Region-Nordjylland/Dine-rettigheder-som-patient/Faa-vejledning-hos-Patientkontoret