Politiker i praktik 2021

532

I de kommende uger tager Aalborg-politikere i praktik for at lære mere om det store arbejde, som frivillige udfører rundt omkring i hele Aalborg Kommune. Praktikken skal være med til sætte fokus på de frivilliges indsats og betydning i byen.

Det er Aalborg Frivilligråd, der inviterer Aalborgs byrådspolitikere i praktik som frivillig hos 13 af Aalborgs frivillige sociale foreninger og klubber i uge 36-38.

 • Rådmand Mai-Britt Iversen (A) i praktik hos Kamillus, Hospice Vangen
 • Kristoffer Hjort Storm (O) i praktik hos CSM Midtnord
 • Maja Torp (V) i praktik hos Natteravnene i Aalborg
 • Mette Ekstrøm (A) i praktik hos Dansk Flygtningehjælp
 • Mads Sølver Pedersen (V) i praktik hos Kirkens Korshær
 • Lasse Frimand Jensen (A) i praktik hos Lungeforeningen
 • Jan Nymark Thaysen (V) i praktik hos Børns Voksenvenner
 • Daniel Borup Jakobsen (V) i praktik hos Alzheimerforeningen
 • Christina Halkjær (A) i praktik hos Skyggebørn
 • Tobias Bøgeskov Eriksen (A) i praktik hos Social Sundhed Aalborg
 • Vibeke Gamst (C) i praktik hos Bedre Psykiatri Aalborg
 • Marianne Berg Eisenhardt (V) i praktik hos Frivillig Aalborg (køkkenhaver)
 • Lisbeth Lauritsen (A) i praktik hos Ventilen Aalborg

Praktikopholdet giver politikerne en god mulighed for at snuse til og få indsigt i flere foreningsaspekter og arbejdsopgaver. Det giver dem samtidig lejlighed til at møde og komme i dialog med dem, der får gavn af frivilligheden og få et bedre indblik i den frivillige verden og foreningsarbejdets betydning for brugernes livskvalitet.

Foreningerne får mulighed for at vise de lokale byrådspolitikere i Aalborg, hvor vigtigt det frivillige arbejde, de udfører er.

Praktikopholdet skaber ofte en gensidig forståelse mellem parterne og er samtidig en fin mulighed for at synliggøre foreningernes arbejde overfor politikerne

Det er en mangeårig tradition, at Aalborg Frivilligråd arrangerer ”politiker i praktik”. Tilbagemeldingerne har altid været meget positive fra både de deltagende foreninger og politikere. Aalborg Frivilligråd gentager derfor succesen med politikerpraktik her i efteråret 2021.