Politiker i praktik

247

Aalborg Frivilligråd inviterer Aalborgs byrådspolitikere i praktik hos byens frivillige sociale foreninger i uge 43,44 og 45. Læs mere her

Praktikopholdet giver politikerne en god mulighed for at snuse til og få indsigt i flere foreningsaspekter og arbejdsopgaver. Det giver dem samtidig lejlighed til at møde og komme i dialog med dem, der får gavn af frivilligheden og få et bedre indblik i den frivillige verden og foreningsarbejdets betydning for brugernes livskvalitet.

Foreningerne får mulighed for at vise de lokale byrådspolitikere i Aalborg, hvor vigtigt det frivillige arbejde, de udfører er.

Praktikopholdet skaber ofte en gensidig forståelse mellem parterne og er samtidig en fin mulighed for at synliggøre foreningernes arbejde overfor politikerne

Det er en mangeårig tradition, at Aalborg Frivilligråd arrangerer ”politiker i praktik”. Tilbagemeldingerne har altid været meget positive fra både de deltagende foreninger og politikere. Aalborg Frivilligråd gentager derfor succesen med politikerpraktik her i efteråret 2022.

Hvis du/din forening ønsker at få en politiker i praktik, kan I kontakte Winnie Lauritzen fra Aalborg Frivilligråd på mail: winnie@lauritzenpost.dk