Polsk Forening

3472

AKTIVITETER:
Polske og danske kulturelle arrangementer der fremmer forståelse for hinandens kultur og traditioner.
Seminarer og møder der viser samarbejdsmuligheder mellem danske og polske institutioner og organisationer.
Studiebesøg i Denmark og erfaringsudvekslingsprojekter fra forskellige miljøer i Polen og Denmark.
Fester og møder for at fastholde polske og danske traditioner
Aktiviteter for børn: polsk legestue, støtte til modersmålundervisning
Aktiviteter i klubber til interessegrupper
Integrations– og udviklingsprojekter for at opnå synergieffekt mellem de lokale samfund og herboende polakker

Jadwiga Jonsdottir
Tlf: 98 23 23 28
Mail: jj@polacy.dk
Hjemmeside: www.polacy.dk/wordpress/