Projekt Frivillig i Fællesskab

736

Frivillig i Fællesskab er en indsats, som baner vej for, at flere unge på landets STU’er (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) kan tage del i og engagere sig som frivillige i foreningslivet.

Mange foreninger efterspørger flere frivillige og vi ser et stort potentiale og en lyst til at være frivillige blandt unge, der går på STU. De vil rigtig gerne vil engagere sig og gøre en forskel i civilsamfundet.

Vi ved samtidig, at frivillighed og det at være en del af et fællesskab kan spille en afgørende rolle for unges trivsel. Vi ved også, at der eksisterer en række barrierer for, at unge med handicap finder vej til de frivillige fællesskaber på egen hånd.

Derfor skal vi i De Frivilliges Hus gennem projektet videreudvikle og udbrede de gode metoder og erfaringer med at bygge bro mellem unge på STU og det lokale foreningsliv, så endnu flere unge med handicap bliver frivillige i Danmark.

Projektet er startet af Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby, og skal i løbet af fire år udbredes til yderligere 10 frivilligcentre i samarbejde med SUMH (Sammenslutningen af Unge med Handicap).

Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

For mere information om projektet, kontakt Frivilligkonsulent Anne Tindal Thomsen, tlf. 6195 1995 eller mail: anne@frivillighuset.dk