PROPA Prostatakræftforeningen Region Nordjylland

2471

Prostatakræftforeningen PROPA arbejder for:

  • At udbrede viden og information om sygdommen.
  • At sikre ensartede behandlingsmuligheder af høj standard over hele landet.
  • At medvirke til dialog mellem lægevidenskaben og den seriøse alternative kræftbehandling, så alle muligheder for helbredelse eller smertelindring vurderes til gavn for patienterne.
  • At tilskynde til forskning i sygdommen, dens årsager og behandlingsmåder både i Danmark og i samarbejde med andre lande.
  • At fjerne eventuelle tabuer i forbindelse med sygdommen og i stedet støtte kommunikationen mellem patienter. Der findes lokalforeninger og personlige netværk overalt i landet.
  • At sikre den bedste ligelighed under behandling.
  • At bruge den samlede viden om og erfaring med alle aspekter af sygdommen og dens behandling, til at påvirke politikere, myndigheder, læger og øvrige behandlere til at forbedre vilkårene for patienter og deres pårørende.

PROPA har en samtalegruppe for mænd med prostatakræft og der holdes månedlige cafe møder hos Kræftrådgivningen, Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg, hvor man kan møde andre mænd med prostatakræft.

https://propa.dk/?s=aalborg

 

Formand Region Nordjylland
Svend Krogh
Månelysvej 4
9380 Vestbjerg
Tlf. 42 44 70 44
E-mail: aalborgpropa@gmail.com

Prostatakræftforeningen PROPA
Jernbanegade 23 B
4000 Roskilde
Propa.dk
Tlf. 33 12 78 28
E-mail: sekretariat@propa.dk