PROPA Prostatakræftforeningen Region Nordjylland

1892

Vi er en stor gruppe mænd, som har fået konstateret kræft i prostata, og vi har derfor dannet PROPA. Vores pårørende og andre interesserede er også med. Vores arbejde er landsdækkende med oprettelse af lokalbestyrelser. Der er mange opgaver, der skal løses. Det kan vi kun ved mange forenede kræfter.

Prostatakræftforeningen PROPA arbejder for:

  • At udbrede viden og information om sygdommen.
  • At sikre ensartede behandlingsmuligheder af høj standard over hele landet.
  • At medvirke til dialog mellem lægevidenskaben og den seriøse alternative kræftbehandling, så alle muligheder for helbredelse eller smertelindring vurderes til gavn for patienterne.
  • At tilskynde til forskning i sygdommen, dens årsager og behandlingsmåder både i Danmark og i samarbejde med andre lande.
  • At fjerne eventuelle tabuer i forbindelse med sygdommen og i stedet støtte kommunikationen mellem patienter ved at oprette lokalforeninger og personlige netværk overalt i landet.
  • At sikre den bedst mulige økonomi og ligelighed under behandling.
  • At bruge den samlede viden om og erfaring med alle aspekter af sygdommen og dens behandling, til at påvirke politikere, myndigheder, læger og øvrige behandlere til at forbedre vilkårene for patienter og deres pårørende.

Der holdes også aktiviteter i foreningen, hvor man kan møde andre mænd med prostatakræft. Se aktivitetsoversigten på foreningens hjemmeside

Heranden fredag kan vi findes på Sygehuset Syd forhal i Patient til patient

Formand Lokalafd. Nord – Næstformand Reg. Nordjylland
Jørn Kristoffersen
Hammervej 60
9381 Sulsted
Tlf. 29 23 12 43
E-mail stofferkr@hotmail.com

Prostatakræftforeningen PROPA
Jernbanegade 23 B
4000 Roskilde

Tlf. 33 12 78 28
E-mail: sekretariat@propa.dk

Sekretariatet har åbent mellem kl. 10.00 og 14.00 på hverdag