Psykiatriens Hus Aalborg

85

Vores opgave er at støtte din personlige recoveryproces fra netop der, hvor du står. Det gør vi med forskellige aktiviteter, tilbud og indsatser, som er målrettet dig. Målet er at skabe bedre sammenhæng, så du oplever en koordineret og sammenhængende indsats på tværs af sektorer. Psykiatriens Hus er en platform for brobygning og samskabelse, og derfor er huset også i tæt samarbejde med bruger- og pårørenderepræsentanter og relevante patientforeninger.

Se mere på hjemmesiden: psykiatrienshus.aalborg.dk