Psykobs

915
OM PSYKOBS
VI TILBYDER…

Oplysning, dialog og gruppelege for og med gymnasieklasser. Vi har sammensat materiale til ca. 2 timers undervisning, som kan skræddersyes alt efter behov fra skolens side, og klassens tema.

Der vil blive gennemgået de hyppigste psykiatriske diagnoser, så eleverne får en fælles viden til baggrund for efterfølgende diskussion. Vi vil derudover lave en kort gennemgang af behandlingsmulighederne i psykiatrien. Herefter vil eleverne gennem gruppearbejde med cases aktiveres, hvor der efterfølgende samles op på disse i plenum.

Afslutningsvist vil vi lege en ”holdningsleg”, hvor forskellige påstande/fordomme om psykisk sygdom afprøves, og eleverne skal aktivt tilkendegive deres mening.

Vores tilbud er gratis, da vi støttes gennem IMCC og er styret af frivillige.
VORES FORMÅL
Formålet med PsykOBS er at bryde tabuet og tavsheden omkring det at have en psykisk lidelse. Mange tabuer opstår gennem fremstillinger på film og i medier. De billeder vil vi gerne gøre op med!
Vi ved, at det kan være svært at tale om psykisk sygdom. Særligt hvis man ikke har en forståelse for, hvad en psykisk sygdom er. Vi ser, at ud af tavsheden spirer netop skam, fordomme og tabuer, der kun fordrer yderligere til stilhed.
PsykOBS mener, at det er afgørende at målrette denne indsats mod unge, så de tidligt får en viden om sindslidelse, som forhåbentligt vil gøre, at de får en mere åben og fordomsfri tilgang til emnet.
Derigennem ønsker vi at gøre afstanden til sundhedsvæsenet, og vejen til at søge hjælp, kortere. Gennem forståelse og accept af, hvad sindslidelse er, hvor ingen behøver at være alene med sine lidelser

 

KONTAKT PSYKOBS
Har du/I lyst til at få besøg af PsykOBS og få tabuerne blæst ud af verden, så skriv til os på email eller facebook!

Afdeling København: psykobs.kbg@gmail.com

Afdeling Odense: psykobs.odense@gmail.com

Afdeling Aalborg: psykobs.aalborg@gmail.com

Øvrige: psykobs@imcc.dk

Ellers find os på Facebook og skriv til PsykOBS!
Vi glæder os til at høre fra dig!