Skilsmisserådgivning åbner i Aalborg d. 15. maj

118

Landsforeningen for Børn og Forældre åbner d. 15. maj en anonym, frivillig skilsmisserådgivning i Aalborg. Rådgivningen vil have til huse i De Frivilliges Hus, hvor der er åbent onsdage i lige uger. Første åbningsdag er onsdag d. 15. maj kl. 19.00-21.00.

Landsforeningen for Børn og Forældre yder rådgivning til både børn, forældre og andre pårørende i forbindelse med samlivsophør og skilsmisse. Gratis og anonymt. Foreningen arbejder med en tværfaglig procesorienteret rådgivningsmetode – bedre kendt som TPRM.

Landsforeningen for Børn og Forældre kan kontaktes på tlf. +45 42651931 eller email: info@lfbf.dk

Rådgivningen har tlf. +45 42657373.

Se mere her