Red Barnet Aalborg

3468
Red Barnet Aalborg lokalforeningen laver aktiviteter for udsatte børnefamilier i Aalborg.
Red Barnet Aalborg har p.t. tre lokale projekter:
  • Familieoplevelsesklubber
  • Ferielejre
  • Naturklub

 

Red Barnet Aalborg

Mail: hraalborg@redbarnet.dk

https://da-dk.facebook.com/Redbarnetaalborg/

https://redbarnet.dk/vaer-med/lokalforeninger/aalborg-lokalforening/