Red Barnet Ungdom

2114

Red Barnet Ungdom

Red Barnet Ungdom er en selvstændig ungdomsorganisation, der gennem frivillige indsatser arbejder for at fremme børns rettigheder, i ønsket om et børnevenligt Danmark.

Red Barnet Ungdom har en lokalforening i Nordjylland

Nordjylland

 

Vores arbejde

Red Barnet Ungdom blev dannet med et ønske om at gøre Danmark mere børnevenlig. Vi er en ungdomsorganisation, der aktivt engagerer unge mennesker over hele landet til at deltage i arbejdet for udsatte børn.

I Red Barnet Ungdom er der cirka 4.500 medlemmer. Cirka en tredjedel af medlemmerne fungerer som frivillige på vores mange projekter. Alle frivillige er under 30 år, og vi arbejder med en metode, vi kalder ung-med-yngre. Vores projekter rækker vidt og bredt, og kan findes over hele landet. Læs om projekterne i de kommende afsnit eller her.

Alt Red Barnet Ungdoms arbejde tager sit afsæt i FN’s konvention om børns rettigheder også kaldet Børnekonvention. Børnekonventionen arbejder for at informere børn og unge om deres rettigheder, og for at forbedre børns vilkår. Læs en kort udgave af Børnekonventionen her.

Følg med i vores hverdag:

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/red-barnet-ungdom/mycompany/

Instagram: https://www.instagram.com/redbarnetungdom/

Facebook: https://www.facebook.com/redbarnetungdom

 

RBU’s projekter og aktiviteter i Aalborg:

Barnets Ven

Barnets Ven er en forbyggende indsats, målrettet børn i alderen 6-15 år, som har identificerbare sociale eller emotionelle udfordringer herunder milde diagnoser, der endnu ikke er så betydelige, at de kvalificerer børnene til hjælp og støtte under servicelovens bestemmelser.

Barnets Ven bygger på et ung-til-yngre princip, hvor børnene får en frivillig ven i alderen 18-28 år, der er nøje udvalgt til at støtte det enkelte barn i hans eller hendes udvikling.

I Barnets Ven mødes barnet og den frivillige rollemodel hver 14. dag i 6-12 måneder, så der kan opbygges en stabil og tillidsfuld relation. Igennem aktiviteter, som barnet og den frivillige rollemodel finder på i fællesskab, styrkes barnets selvtillid og robusthed, og barnet introduceres gradvist til nye miljøer i nærområdet.

Du kan læse mere om projektet her:  https://redbarnetungdom.dk/indsatsomraader/ret-til-fritid/barnets-ven/#tilmeld

Bliv frivillig:

Du kan læse nærmere om projektet, Barnets Ven, på hjemmesiden, hvorinde du også kan melde dig til en uforpligtende samtale for at blive frivillig. https://redbarnetungdom.dk/indsatsomraader/ret-til-fritid/barnets-ven/#tilmeld

Få en frivillig til dit barn:

Børn henvises til projektet igennem kommunale samarbejdspartnere, kontakt derfor Trivselspersonen eller lignende på dit barns skole. Henvisningen sker så via følgende link: https://redbarnetungdom.dk/barnets-ven-til-samarbejdspartnere/henvisning-bv-aalborg/

 

Asylcenteraktiviteter

På Asylcenter Ranum afholder Red Barnet Ungdoms frivillige Søndagsklub hvor de laver sjove aktiviteter med børnene på centeret. Dette er med til at give børnene et frirum fra hverdagens bekymringer og samtidig give dem muligheden for at være børn igen. De frivillige planlægger selv hvilke aktiviteter der skal afholdes og dette foregår oftest i et par timer over middag.

Bliv frivillig for børn på asylcentre:

Det forventes at man kan deltage i to søndage om måneden og at man er mellem 18-30 år. Der arrangeres fællestransport fra Aalborg til Ranum. Læs mere og tilmeld dig på redbarnetungdom.dk.

 

Venskabsgrupper

Venskabgrupper er aktivitetsgrupper for flygtningebørn mellem 6 og 12 år, der bor i kommunen på midlertidig opholdstilladelse. Formålet med venskabsgrupperne er at skabe venskaber blandt børnene og give dem kendskab til mulighederne i deres lokalområde.

Grupperne laver aktiviteter hver søndag, såsom at besøge den lokale legeplads, tage på besøg i den lokale fodboldklub, lave kreative projekter eller gå en tur i biografen.

Bliv frivillig i en venskabsgruppe:

Som frivillig i en venskabsgruppe indgår du i et team af unge frivillige, der mødes fast med en gruppe på 8-10 børn hver søndag. Det forventes, at du som frivillig er mellem 18 og 30 år og kan forpligte dig til at deltage i venskabsgruppen hver anden søndag, i ca. 1 år, da børnene har brug for nogle trygge rammer og stabile frivillige, som de kan opbygge en relation til. Du kan læse mere og tilmelde dig på redbarnetungdom.dk.

 

Lektievenner

Lektievenner er match mellem et barn og en ung mellem 15 og 30 år. Lektiervenner mødes 1 gang om ugen, 2 timer. Børn som kan få lektievenner, er børn som er fagligt udfordrede og som ikke kan få hjælp andre steder fra. Barnet er blevet henvist gennem skolen, selvfølgelig med forældretilladelse. Barnet og den frivillige bliver matchet på baggrund af fag og interesser. Da relationen mellem den frivillige er vigtig for skabe ny motivation ved barnet i forhold til skolearbejde.

Bliv frivillig lektieven:

Fordi det er en 1-1 relation skal man kunne binde sig til projektet i et år, da barnet bygger en relation til den frivillige. Det kræver ikke at man er uddannet noget specielt (andet end man bliver RBU-uddannet), det vigtigste er bare at de frivillige, har motivationen og har lyst til at gøre en forskel for et barn.

Læs mere og tilmed dig her:  https://redbarnetungdom.dk/indsatsomraader/ret-til-uddannelse/lektieven/

Få en lektieven til dit barn:

Børn henvises til projektet igennem samarbejdspartnere fra hhv. Herningvej Skolen og Mellervangskolen. Går dit barn på en af de skoler, kontakt da dit barns lærer som henviser igennem vores hjemmeside.

 

Mobsquad

MobSquad er en anti-mobbe indsats, hvor en team af frivillige tager på skolebesøg og afholder workshops og dialog med børnene for at bekæmpe mobning. Ved hjælp af øvelser og lege de frivillige børnene redskaber til selv at gribe ind, når de oplever mobning, og lærer dem hvad mobning er og hvordan man er en god kammerat. MobSquad sætter således fokus på konsekvensener af mobning, digital mobning, sprog og forskellen på mobning og drillerier.

Bliv frivillig i MobSquad:

Som frivillige i MobSquad er du en del af et team, der tager på skolebesøg i hele Aalborg kommune. Besøgene ligger indenfor almindelig skoletid, så du skal kunne arbejde frivilligt i dagtimerne. Du bliver naturligvis grundigt oplært, så du kender de øvelser og metoder som temaet bruger. Læs mere på redbarnetungdom.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Få besøg af MobSquad på din skole:

MobSquad tilbyder en gennemafprøvet mobbeforbyggende workshop for børn i 4.-6. klasse. Kontakt skal ske fra skolen. Du kan kontakte MobSquad via redbarnetungdom.dk.

 

Læringscafeer

Læringscaféer er et projekt i Red Barnet Ungdom, hvor børn i fra 1.-10. klasse, som har det svært i skolen, kan øve sig i faglig træning gennem aktive læringsøvelser, få hjælp til at lave lektier og skabe nye relationer. Det foregår oftest på en skole eller i et bestemt boligområde. Læringscaféerne har almindeligvis åben imellem 1,5-2 timer på en fast ugedag. Der er to læringscafeer på Herningvej Skole (indskoling og mellemtrin) og én på Mellervangskolen (5.-7. klasse).

Bliv frivillig i en læringscafé:

Som frivillig skal du kunne deltage i læringscafeen minimum 2 gange om måneden. Læs mere på redbarnetungdom.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Få dit barn med i en læringscafé:

Børnene skal gå på skolen hvor læringscaféen er, og henvises af en lærer. Kontakt dit barns lærer, hvis barnet går på en af de 2 skoler.

 

Koloni for børn på asylcentre

To gange om året, om foråret og om efteråret, bliver der afholdt weekendkoloni for asylbørn. Kolonien er med til at skabe et frirum for børnenes ventetid og giver mulighed for at lade børnene være børn ingen. Kolonien afholdes fra torsdag til søndag og er udformet af de frivillige. Oftest er der et gennemgående tema, som afspejles i aktiviteterne, i maden og alt det i mellem.

Bliv frivillig på en weekend koloni:

Det kræver ikke nogen erfaring at være frivillig på koloni. Som frivillig, skal man være i mellem 18-30 år gammel og have lyst til at tag en aktiv del i, at planlægge og koordinere kolonien. Læs mere på redbarnetungdom.dk, hvor du kan finde datoer for næste kolonier, samt også kan tilmelde dig.