Red Barnet Ungdom – Aalborg lokalforening

1940

Lokalforeningen

Red Barnet Ungdom er en selvstændig ungdomsorganisation, som ledes af en frivillig bestyrelse. I RBU er der cirka 4.000 medlemmer, som alle er under 30 år. Omkring en tredjedel af medlemmerne fungerer som frivillige på forskellige projekter.

RBU arbejder med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention for at fremme børns rettigheder med det formål at socialt udsatte børn skal have samme muligheder som andre børn for et godt liv. Projekterne tager eksempelvis udgangspunkt i børns ret til uddannelse, fritid, ikke at blive diskrimineret og børns ret til at blive hørt og anerkendt. RBUs projekter er drevet af unge frivillige mellem 15 og 30 år. De tilbyder blandt andet børneklubber, lektie/læringshjælp, rollemodelprojekter, weekendkolonier, centeraktiviteter på asylcentre og mobbeforebyggelse.

Facebook: https://www.facebook.com/redbarnetungdom og https://www.facebook.com/RedBarnetUngdomAalborg/

Nordjylland

 

Barnets Ven

Barnets Ven er et storebror-/storesøsterprojeket, for udsatte børn i alderen 6-12 år. Baseret på fælles interesser, matches barnet med en frivillig i alderen 20-28 år. Den frivillige og barnet mødes 2 gange om måneden, i 1 år, hvor der skabes gode, sjove og lærerige oplevelser for barnet i nærmiljøet. Aktiviteterne planlægger man helt selv, ud fra hvad man sammen har lyst til at lave. Det kan for eksempel være at hygge hjemme med brætspil eller kagebagning, eller tage en tur ud hjemmet til den lokale legeplads eller svømmehal.

Bliv frivillig voksenven:

Som frivillig skal du kunne binde dig til projektet i 1 år, og have tid til at ses med barnet 2 gange om måneden. Du kan læse mere om projektet og tilmelde dig på barnetsven.dk eller kontakte barnetsven_aalborg@redbarnetungdom.dk for at høre mere.

Få en frivillig til dit barn:

Børn henvises til projektet igennem kommunale samarbejdspartnere, kontakt derfor Trivselspersonen eller lignende på dit barns skole. Henvisning sker via barnetsven.dk

 

Asylcenteraktiviteter

På Asylcenter Ranum afholder Red Barnet Ungdoms frivillige Søndagsklub hvor de laver sjove aktiviteter med børnene på centeret. Dette er med til at give børnene et frirum fra hverdagens bekymringer og samtidig give dem muligheden for at være børn igen. De frivillige planlægger selv hvilke aktiviteter der skal afholdes og dette foregår oftest i et par timer over middag.

Bliv frivillig for børn på asylcentre:

Det forventes at man kan deltage i to søndage om måneden og at man er mellem 18-30 år. Der arrangeres fællestransport fra Aalborg til Ranum. Læs mere og tilmeld dig på redbarnetungdom.dk.

 

 

Venskabsgrupper

Venskabgrupper er aktivitetsgrupper for flygtningebørn mellem 6 og 12 år, der bor i kommunen på midlertidig opholdstilladelse. Formålet med venskabsgrupperne er at skabe venskaber blandt børnene og give dem kendskab til mulighederne i deres lokalområde.

Grupperne laver aktiviteter hver søndag, såsom at besøge den lokale legeplads, tage på besøg i den lokale fodboldklub, lave kreative projekter eller gå en tur i biografen.

 

Bliv frivillig i en venskabsgruppe:

Som frivillig i en venskabsgruppe indgår du i et team af unge frivillige, der mødes fast med en gruppe på 8-10 børn hver søndag. Det forventes, at du som frivillig er mellem 18 og 30 år og kan forpligte dig til at deltage i venskabsgruppen hver anden søndag, i ca. 1 år, da børnene har brug for nogle trygge rammer og stabile frivillige, som de kan opbygge en relation til. Du kan læse mere og tilmelde dig på redbarnetungdom.dk.

 

Lektievenner

Lektievenner er match mellem et barn og en ung mellem 15 og 30 år. Lektiervenner mødes 1 gang om ugen, 2 timer. Børn som kan få lektievenner, er børn som er fagligt udfordrede og som ikke kan få hjælp andre steder fra. Barnet er blevet henvist gennem skolen, selvfølgelig med forældretilladelse. Barnet og den frivillige bliver matchet på baggrund af fag og interesser. Da relationen mellem den frivillige er vigtig for skabe ny motivation ved barnet i forhold til skolearbejde.

 

Bliv frivillig lektieven:

Fordi det er en 1-1 relation skal man kunne binde sig til projektet i et år, da barnet bygger en relation til den frivillige. Det kræver ikke at man er uddannet noget specielt (andet end man bliver RBU-uddannet), det vigtigste er bare at de frivillige, har motivationen og har lyst til at gøre en forskel for et barn.

Du kan læse mere på lektivenner.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

 

Få en lektieven til dit barn:

Børn henvises til projektet igennem samarbejdspartnere fra hhv. Herningvej Skolen og Mellervangskolen. Går dit barn på en af de skoler, kontakt da dit barns lærer som henviser igennem lektivenner.dk.

 

 

 

Mobsquad

MobSquad er en anti-mobbe indsats, hvor en team af frivillige tager på skolebesøg og afholder workshops og dialog med børnene for at bekæmpe mobning. Ved hjælp af øvelser og lege de frivillige børnene redskaber til selv at gribe ind, når de oplever mobning, og lærer dem hvad mobning er og hvordan man er en god kammerat. MobSquad sætter således fokus på konsekvensener af mobning, digital mobning, sprog og forskellen på mobning og drillerier.

Bliv frivillig i MobSquad:

Som frivillige i MobSquad er du en del af et team, der tager på skolebesøg i hele Aalborg kommune. Besøgene ligger indenfor almindelig skoletid, så du skal kunne arbejde frivilligt i dagtimerne. Du bliver naturligvis grundigt oplært, så du kender de øvelser og metoder som temaet bruger. Læs mere på redbarnetungdom.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Få besøg af MobSquad på din skole:

MobSquad tilbyder en gennemafprøvet mobbeforbyggende workshop for børn i 4.-6. klasse. Kontakt skal ske fra skolen. Du kan kontakte MobSquad via redbarnetungdom.dk.

 

Læringscafeer

Læringscaféer er et projekt i Red Barnet Ungdom, hvor børn i fra 1.-10. klasse, som har det svært i skolen, kan øve sig i faglig træning gennem aktive læringsøvelser, få hjælp til at lave lektier og skabe nye relationer. Det foregår oftest på en skole eller i et bestemt boligområde. Læringscaféerne har almindeligvis åben imellem 1,5-2 timer på en fast ugedag. Der er to læringscafeer på Herningvej Skole (indskoling og mellemtrin) og én på Mellervangskolen (5.-7. klasse).

Bliv frivillig i en læringscafé:

Som frivillig skal du kunne deltage i læringscafeen minimum 2 gange om måneden. Læs mere på redbarnetungdom.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Få dit barn med i en læringscafé:

Børnene skal gå på skolen hvor læringscaféen er, og henvises af en lærer. Kontakt dit barns lærer, hvis barnet går på en af de 2 skoler.

 

Koloni for børn på asylcentre

To gange om året, om foråret og om efteråret, bliver der afholdt weekendkoloni for asylbørn. Kolonien er med til at skabe et frirum for børnenes ventetid og giver mulighed for at lade børnene være børn ingen. Kolonien afholdes fra torsdag til søndag og er udformet af de frivillige. Oftest er der et gennemgående tema, som afspejles i aktiviteterne, i maden og alt det i mellem.

Bliv frivillig på en weekend koloni:

Det kræver ikke nogen erfaring at være frivillig på koloni. Som frivillig, skal man være i mellem 18-30 år gammel og have lyst til at tag en aktiv del i, at planlægge og koordinere kolonien. Læs mere på redbarnetungdom.dk, hvor du kan finde datoer for næste kolonier, samt også kan tilmelde dig.