Regeringen vil gøre det lettere at være frivillig

791
bureaukrati.jpg
Regeringen ønsker, at det skal være lettere at være frivillig i Danmark. 10 konkrete initiativer fra regeringens hånd skal hjælpe frivillige ud over barrierer, der i dag gør den frivillige indsats besværlig. Initiativerne tager udgangspunkt i problemer, de frivillige oplever, og i løsninger, som de frivillige selv har givet input til. Et af initiativerne er fx at frivillige på overførselsindkomst nu skal kunne lave frivilligt arbejde i 15 timer om ugen uden at det koster en del af dagpengene eller efterlønnen.
Det har bl.a. været centralt for regeringen at give bedre vilkår for frivillige på overførselsindkomst, sløjfe kravet om arbejdspladsvurdering for frivillige og gøre det muligt at uddele overskudsmad til velgørende formål.
De 10 konkrete tiltag i regeringens udspil ”Lettere at være frivillig” er:
Bedre vilkår for frivillige på overførselsindkomster
Undtagelse fra kravet om arbejdspladsvurdering for frivillige
Større klarhed om arbejdsskadeforsikring for frivillige
Styrkelse af løntilskud til virksomhedspraktik i frivillige organisationer for udsatte ledige
Fjernelse af krav om uddannelse i fødevarehygiejne
Uddeling af overskudsmad til velgørende formål
Lettere at indhente børneattester
Lettere at indberette gevinstafgift
Lettere at ansøge om støtte til frivillige sociale indsatser
Bedre samarbejde mellem den frivillige verden og kommuner
Læs regeringens udspil ”Lettere at være frivillig” her:
http://sm.dk/filer/nyheder/lettere-at-vaere-frivillig-regeringspublikation.pdf