Senfølger foreningen

1756
Senfølger foreningen er til for dig, der oplever senfølger efter kræftsygdom eller behandling.
 1. Stadig flere mennesker bliver helbredt for deres kræftsygdom, og i takt med nye behandlingsformer vil endnu flere blive helbredt fremover.
  Men selvom man er helbredt for sin kræftsygdom, er man ikke nødvendigvis rask. Mange oplever fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger efter deres kræftbehandling. Disse senfølger sætter vi som forening på dagsordenen, og et af vores centrale mål er at fremme kendskabet til og forståelsen for senfølger hos kræftbehandlede.
  Vi arbejder for et godt liv efter kræft
  Vores vision/mission er, at:
  1. Alle kræftpatienter skal oplyses om senfølger i forbindelse med deres kræftbehandling
   • Forholde os til de nye opfølgningsprogrammer og sikre at senfølger er beskrevet korrekt
   Se Sundhedsstyrelsens opfølgningsprogrammer
  2. Alle patienter med senfølger skal tilbydes behandling eller lindring
   • Vejlede og informere om mulige behandlingsformer, henvendelsesmuligheder m.m. i forbindelse med vores patientmøder
   • Udarbejde pjece om senfølger og behandling til praktiserende læger
   • Formidle eventuelle donationsbeløb til gratis behandling f.eks. lymfødem
   • Arbejde for etablering af senfølgeklinikker på sigt
  3. Budskabet om senfølger og kendskab til Senfølger foreningen skal udbredes
   • Afholde patientmøder i lokalforeninger og informationsmøder med fageksperter som foredragsholdere
   • Videreudvikle vores folder og sikre omdeling på relevante steder
   • Etablere kontakt til relevante parter inden for sundhedsvæsnet
   • Kontinuerlig opdatering af hjemmesiden bl.a. med PowerPoint præsentationer
   • Bibeholde telefonlinjen og åbne torsdage i Center for Kræft & Sundhed København
  4. Senfølger efter kræftbehandling skal anderkendes i samfundet
   • Udarbejde artikler og læserbreve i dagspresse og fagblade
   • Opfordre patienter og pårørende til åbenhed omkring senfølger
   • Invitere socialrådgivere, sagsbehandlere og lokalpolitikere til vores informationsmøder
  5. Foreningen skal løbende motivere og opfordre til forskning i senfølger
   • Samarbejde med forskningsteamet og professor Christoffer Johansen på Rigshospitalet
   • Deltage i internationale og nationale konferencer om senfølger
   • Opsøge ny viden om senfølger på nettet og i tidsskrifter m.m.
  6. Kræftrådgivningen tlf. 4044 7848