Socialstyrelsens aktuelle ansøgningspuljer

653

Socialstyrelsen har udmeldt to ansøgningspuljer til støtte af frivilligt socialt arbejde.

PUF:

Ansøgningspulje på 45,7 mio. kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker. Formålet med puljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Det forventes, at projekterne sæter fokus på at opnå positive resultater for målgruppen gennem frivilligt arbejde, som fx støtte til forskellige former for netværksdannelse, sociale aktiviteter eller rådgivning, der giver målgruppen bedre livsbetingelser. Ansøgere kan søge om støtte inden for fire områder:

  • Rådgivning og selvhjælp til udsatte borgere
  • Sociale aktiviteter for udsatte børn, unge og familier
  • Sociale aktiviteter og samvær for udsatte voksne
  • Inklusion af udsatte borgere i frivillige fællesskaber

Der er ansøgningsfrist d. 18. marts 2021.

Læs mere om PUF puljen her

 

ULFRI:

Ansøgningspulje på 58,6 mio. kr. til driftsstøtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer. Formålet med puljen er at fremme den frivillige sociale indsats ved at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål.

Der er ansøgningsfrist d. 17. marts 2021.

Læs mere om ULFRI puljen her