Søstre mod vold og kontrol

452

Søstre mod vold og kontrol har til formål at bekæmpe negativ social kontrol samt fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk og materiel vold mod kvinder.

https://da-dk.facebook.com/soestremodvoldogkontrol/?hc_location=ufi