Somalisk Kvindeforening, Aalborg

308
Det frivillige arbejde i foreningen:
Foreningen vil gerne kunne tilbyde hjælp til kontakt med myndighederne m.v.
Skolevangen 5, Birkelse
Samia Jeppesen
Tlf. 9824 3802
9440 Åbybro