Spastikerforeningen

1677
Spastikerforeningens overordnede formål er at forbedre forholdene og livskvaliteten for de cirka 10.000 mennesker i Danmark, der lever med spastiske lammelser. Formålet søges fremmet blandt andet ved:
– at arbejde for styrkelse af behandlingsmuligheder, forebyggelse og forskning på området
– at arbejde for social tryghed, undervisnings/beskæftigelsesmuligheder og hensigtsmæssige bolig-, pleje- og støtteforhold
– at støtte, vejlede og rådgive medlemmerne efter individuelt behov
– at udbrede kendskabet til og forståelsen for cerebral parese (spastisk lammelse)
– at deltage i nationalt og internationalt samarbejde
Stakladen 32
Kirsten Hansen
Tlf. 9829 6297
Vestbjerg 9380