Støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune i 2019, ansøgningsfrist forlænget til søndag d. 7. oktober

1424

Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens §18. Formålet med kommunens støtte er særligt at vægte et socialt fokus ift. svage grupper, dvs. syge, svage og truede eller udsatte grupper i samfundet.

Fra 1. april til 30. september 2018 kan foreninger, netværksgrupper og andre former for organisationer samt enkeltpersoner søge om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2019 (§18-puljen). Ansøgningsfristen er netop forlænget til søndag d. 7. oktober kl. 23.59. Læs mere her

 

Der kan søges til aktiviteter, drift og etablering

  • Der kan som minimum ansøges om 2.000 kr.
  • Der er ikke krav om medfinansiering
  • Huslejeudgifter støttes maksimalt med op til 75% af den dokumenterede, nødvendige udgift

 

Retningslinjerne siger bl.a.:

  • Ansøgningsfrist en gang årligt
  • Mulighed for tilsagn om støtte i op til tre år
  • Prioritering af lokale og nyetablerede foreninger, og foreninger uden formue

 

Læs mere og hent digitalt ansøgningsskema her