Støtte- og rådgivningscenter “OPUS”

342
Det frivillige arbejde i foreningen:
Vi er en gruppe mennesker med livserfaringer, ønske og overskud til at hjælpe og støtte mennesker, som har problemer.
Henny Jensen
Tlf. 2344 6108.