TrygFonden støtter sociale indsatser under corona-krisen

1040

TrygFonden har etableret en akutpulje på 30 millioner kroner, der skal bidrage til, at mennesker med særlige behov får den støtte, de har brug for under corona-krisen.

Puljen er målrettet allerede etablerede organisationer og foreninger, som yder konkret hjælp til særligt sårbare og udsatte grupper.

De aktiviteter, der kan søges om støtte til, skal bygge på foreningens eksisterende aktiviteter i form af f.eks. udvidelse af kapacitet, opskalering, tilretning af fokus, rekruttering af frivillige mv.

TrygFonden har desuden afsat 20 millioner kroner i en pulje, der er øremærket socialøkonomiske garantier til virksomheder med en social profil.

Se mere her