Dansk Stalking Center

383

Udsat for stalking

Stalking beskriver en adfærd, hvor en person kontakter og/eller chikanerer en anden mod dennes ønske. Det betyder, at den udsatte skal have sagt tydeligt fra overfor kontakten. Når den udsatte ikke svarer eller gengælder henvendelserne bliver kontakten ensidig. For at uønsket kontakt kan karakteriseres som stalking, skal der være tale om, at henvendelserne fortsætter og tegner et mønster. Henvendelsernes indhold kan være alt fra kærlighedserklæringer til hærværk og trusler om vold. Både mænd og kvinder kan være udsat for stalking, ligesom at udøveren kan være både en mand og en kvinde.