Udsigt til mere lempelige krav fra bankerne til landets foreninger

205

Det skal være så nemt som mulig at være frivillig i Danmark. Det administrative bøvl i mødet mellem en forening og banken skal mindskes. Alt for mange foreninger har alt for længe bøvlet alt for meget med at få oprettet og at have en bankkonto. Det er for besværligt og for dyrt, og det tager tid fra kerneopgaven, nemlig at være frivillig og yde et bidrag til det frivillige fællesskab.

Finanstilsynet har den 4. oktober 2022 udstedt en ny vejledning til bankerne. Den sætter nye rammer for de krav, som banker kan stille til foreningskunder ifølge hvidvaskloven. Hvis bankerne udnytter denne mulighed, slipper de fleste af landets foreninger for mange af de belastende kontrol- og dokumentationskrav, de hidtil har været udsat for.