Udspil til ny civilsamfundsstrategi

665

Regeringen har offentliggjort sit udspil til en ny civilsamfundsstrategi. Ambitionen er, at det skal være lettere at være frivillig, at den lokale frivillighed rundt om i landet skal have bedre vilkår og at langt flere udsatte borgere skal være en del af de frivillige fællesskaber.

Strategien har tre spor – deltagelse, infrastruktur og viden – og indeholder 12 nye initiativer for i alt 112 mio. kr. over fire år. Strategien er en del af regeringens oplæg til de kommende satspuljeforhandlinger. Se regeringens strategi for et stærkere civilsamfund her

Fakta om initiativer i regeringens strategi for et stærkere civilsamfund:

Spor 1. Deltagelse og fællesskab for alle

 • Initiativ 1: Strategiske partnerskaber mellem frivillige organisationer og kommuner
 • Initiativ 2: Flere ressourcer til fælles løsninger
 • Initiativ 3: Styrkelse af civilsamfundet i landdistrikterne
 • Initiativ 4: Styrket integration gennem civilsamfundet

Spor 2. En infrastruktur, der støtter og udvikler

 • Initiativ 5: En mere enkel statslig støttestruktur på det frivillige sociale område
 • Initiativ 6: Lokal innovation gennem frivillige foreninger
 • Initiativ 7: Styrkelse af det lokale frivillige sociale arbejde
 • Initiativ 8: Et nyt Frivilligråd
 • Initiativ 9: Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde

Spor 3. Viden

 • Initiativ 10: Inklusion i frivillige organisationer
 • Initiativ 11: Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner gennem uddannelse
 • Initiativ 12: Solid viden om den frivillige sociale indsats

Se udspil til ny civilsamfundsstrategi i pressemeddelelse fra Børne- og Socialministeriet her: http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/okt/regeringen-vil-styrke-frivilligheden-i-hele-landet/

civilsamfundsstrategien_-_forside