ULF – Udviklingshæmmedes Landsforbund

1012

ULF er mennesker med udviklingshandicaps egen organisation. Mennesker med et udviklingshandicap er mennesker, der ofte enten har det svært ved kommunikation, motorik eller sociale kontakter.

ULF er en organisation, der kæmper for retten til, at mennesker med et udviklingshandicap kan få med- og selvbestemmelse over eget liv. ULF arbejder også for at give mennesker med et udviklingshandicap et fællesskab og mulighed for livslang læring. Skabe netværk, venskab og kærlighed mellem udviklingshæmmede.

Du kan blive frivillig i ULF både hvis du har et udviklingshandicap og uden et udviklingshandicap – både lokalt og nationalt. ULF har en lokalkreds i Aalborg.

 

ULF

Tlf. 7572 4688

ulf@ulf.dk

http://www.ulf.dk

 

ULF Aalborg kreds:

Formand:

Jørgen W. Nielsen

Tlf. 2513 2336

Email: jonneklub@gmail.com

http://www.ulf.dk/kredse/aalborg_krerds/