Varsling om nye regler for booking

129

Aalborg Kommune har ændret reglerne for, hvem der kan låne lokalerne i De Frivilliges Hus gratis, og hvem der skal betale.

For frivillige sociale foreninger har de nye regler ingen betydning. Dog gør vi opmærksom på, at vi i år kommer til at overgå til et nyt bookingsystem – Aalborg Kommunes bookingsystem. Det betyder mindre bøvl med koder, men også at mødebookere skal oprette brugere i dette system. Mere information og vejledning følger om nogle måneder.

Hvem kan LÅNE gratis og hvem skal betale LEJE for lokalerne?

  1. Gratis udlån
    Frivillige sociale foreninger, §18 foreninger og grupper, der laver socialt arbejde for personer i udsatte eller sårbare situationer
  2. Lånegebyr (19 kroner i timen)
    Folkeoplysende foreninger, samråd, læseklubber, politiske organisationer, fagforeninger, Aalborg Kommune, herunder børnehaver og dagplejer.
  3. Leje (300 kroner i timen)
    Kommercielle/private foreninger og virksomheder, ejer- og boligforeninger, forkyndende organisationer og kirkesamfund, privatpersoner (herunder også studerende), arrangementer med billetsalg, private dagplejer samt andre kommuner, regioner og stat.

Brugere, som har et arrangement med billetsalg, skal altid betale leje (300 kroner i timen) for det enkelte arrangement, selvom man falder ind under ikke-betalende.

Er I i tvivl om kategoriseringen og de nye regler, er I velkomne til at kontakte os på frivillighuset@frivillighuset.dk eller 9811 1344.

Book lokaler i De Frivilliges Hus