Videnscenter for demens i Aalborg Kommune

213

Aktiv med demens

Aktiv med demens tilbyder aktiviteter og fællesskaber for dig, der har en demenssygdom i let til moderat grad eller er under udredning for demens.

https://demens.aalborg.dk/jeg-har-demens/aktiv-med-demens

Pårørendegrupper til pårørende til personer med demens

Videnscenter for demens tilbyder pårørendegrupper til bl.a. børn og voksne, som har demens tæt inde på livet. Man snakker om, hvad demens er, og hvordan det er at være tæt på en med demens.

https://demens.aalborg.dk/jeg-er-paaroerende/paaroerendegrupper