Video fra FrivilligBørsen 2019

1351

Den 11. april afholdt De Frivilliges hus i samarbejde med Aalborg Kommune en FrivilligBørs for frivillige foreninger, kommunale institutioner og virksomheder. 70 forskellige aktører indgik 162 skriftlige aftaler om udveksling af varer, viden og serviceydelser, og alle fik nye legekammerater og noget med hjem, som de ikke havde tænkt på i forvejen.