Få hjælp til at stoppe vold i nære relationer

472

Hjælp til voldsudøvere, ofre og pårørende

Forskningsinstituttet Vive estimerer, at 16% af danskerne har været udsat for psykisk vold og hver tiende har været udsat for fysisk vold. Der findes ikke en præcis opgørelse over antallet af voldsudøvere i Danmark.

I Danmark findes der to gratis landsdækkende behandlingstilbud for voldsudøvere. Det ene er Slip Volden, der hører under organisationen Lev Uden Vold. Det andet er Dialog mod Vold.

 

Lev Uden Vold

En nonprofit organisation, der driver en døgnåben hotline, hvor man som offer, udøver eller pårørende til vold i nære relationer kan ringe ind og få rådgivning.

Slip Volden, som hører under Lev Uden Vold, tilbyder gratis telefoniske rådgivningssamtaler til voldsudøvere i nære relationer.

Har man problemer med udøvelse af vold eller udsættes for vold, kan man kontakte Lev Uden Volds døgnåbne hotline på telefon: 1888

Læs mere her

 

Dialog mod Vold

En nonprofit organisation, der tilbyder gratis psykologbehandling/terapi til voldsudøvere i nære relationer samt deres pårørende. Få hjælp til at ændre din måde at reagere på, så du lærer at løse problemer og konflikter uden vold.

Dialog mod Vold kan kontaktes på telefon: 35301717.

Dialog mod Vold har en afdeling i Aalborg, Vesterbro 50, 1. sal, telefon: 3130 1717.

Læs mere her