Om huset

De Frivilliges Hus i Aalborg er et af de fremmeste frivilligcentre i Danmark.
Vi driver rådgivning, videreuddannelse, service og udviklingsarbejde på et højt niveau.

De Frivilliges Hus er en dør ud til den frivillige verden i Aalborg. De Frivilliges Hus støtter, synliggør og sparrer det frivillige sociale arbejde og de frivillige sociale foreninger i Aalborg Kommune. Vi er et hus, du kan bruge som borger, som frivillig, som forening og hvis du arbejder indenfor den sociale sektor. De Frivilliges Hus er stedet, der samler alle tråde i det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune.

De Frivilliges Hus i Aalborg er en selvejende institution (fond) uafhængig af offentlige, politiske, religiøse og økonomiske interesser. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra de frivillige organisationer, Aalborg Frivilligråd, Aalborg Byråd og personalegruppen i De Frivilliges Hus. Huset drives af lønnede og frivillige i fællesskab. Husets udgifter dækkes via kommunale tilskud, offentlige puljer, private fonde og sponsorater.

De Frivilliges Hus arbejder for.

 • At alle borgere i Aalborg Kommune med lyst og overskud, skal kunne deltage i frivilligt arbejde under de bedst mulige betingelser.
 • At de lokale frivillige organisationer og foreninger får optimale arbejdsbetingelser og mulighed for at udvikle sig på egne betingelser.
 • At nye foreninger og projekter inden for det lokale frivillige sociale arbejde/område får den bedst mulige start.
 • At alle med behov for hjælp får kendskab til den støtte, de kan hente i den frivillige verden.
 • At indsamle og formidle viden om det frivillige sociale arbejde.
 • At medvirke til en ansvarlig og kvalificeret socialpolitisk debat i lokalsamfundet.

Husets formål og værdier:

 • De Frivilliges Hus støtter og udvikler det frivillige sociale arbejde i Aalborg kommune.
 • Grundlaget er en overbevisning om det frivillige arbejdes store værdi på både det personlige og det samfundsmæssige plan. De Frivilliges Hus ønsker at synliggøre mulighederne indenfor den frivillige verden, så alle, der har lyst og overskud, kan deltage i frivilligt arbejde under de bedst mulige betingelser. De Frivilliges Hus har mange års erfaring med frivilligområdet.
 • Alle, som vil vide mere om frivilligt socialt arbejde, er velkomne til at kontakte os.

De Frivilliges Hus arbejder bl.a. med:

 • Formidling af frivilligt arbejde
 • Foreningsservice
 • Opstart og drift af nye projekter
 • Dannelse af lokale netværk
 • Borgerinformation

Husets historie:
1993
De Frivilliges Hus blev indviet den 13.juni 1993 med Sussi Maack i spidsen.
Huset lå i Jernbanegade 23, Aalborg.

1997
De Frivilliges Hus får ny adresse på Badehusvej 1, Aalborg.

2003
Huset får en ny leder i feb. Lone Nedergaard overtager posten efter Sussi Maack.

2007
De Frivilliges Hus får ny adresse på Mølholmsvej 2, Aalborg.

2008
Huset får en ny leder i aug. Bjarne Søltoft Pedersen overtager posten efter Lone Nedergaard.

2020
Leder af De Frivilliges Hus Bjarne Søltoft Pedersen går på pension.

2021
I januar tiltræder Nini Jolander som leder.
Senere samme år flytter De Frivilliges Hus til Hadsundvej 35, hvor der først afholdes officiel indvielse med Vejgård Bibliotek i juni og indflytterfest med foreninger i august.