Foreningsdating d. 7. marts i Gigantium

378

Tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 17.00-20.00 inviterer Aalborg Kommune de lokale frivillige sociale foreninger, der har tilbud/aktiviteter til børn, unge og familier, til foreningsdating i Gigantium, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst.

Læs mere i invitationen her

Netværksarrangement i frivillighedens tegn

Vil din forening være med til at gøre ledere og ansatte i Job- og Velfærd klogere på det sociale foreningskompas i Aalborg kommune?

Kom til foreningsdating og mød ledere og ansatte, der arbejder med børn, unge og familier i udsatte positioner, og gør dem klogere på netop din forenings tilbud og aktiviteter i Aalborg kommune.

Aalborg Kommune vil gerne have et endnu tættere samarbejde med foreninger og organisationer inden for det sociale område. Frivillige sociale foreninger i Aalborg bidrager med en lang række indsatser og fællesskaber, der gavner og inkluderer mennesker i udsatte og sårbare positioner.

Foreningsdating – vi løfter i fællesskab

Til foreningsdating har din sociale forening mulighed for at præsentere og synliggøre aktiviteter og indsatser for kommunalt frontpersonale og ledere, og give dem et indblik i frivillighedens mange potentialer. Samtidig får I lejlighed til at møde potentielt kommende samarbejdspartnere.

Tilmelding

Tilmeld jer til Ken Nielsen på mail: knie-jv@aalborg.dk

Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 28. februar.

Vil I vide mere så kontakt os på tlf. 3199 7608.