Rekrutter unge frivillige med et skolesamarbejde

Vil du finde inspiration til at rekruttere unge frivillige?  Skolesamarbejdet er en god mulighed for at få jeres budskab ud til flere unge og gøre dem interesseret i netop jeres forening.

Skolesamarbejde kan bestå af forskellige former som f.eks;  oplæg, workshop, bidrag til undervisningsforløb, happenings og stand i kantinen.

  1.      Formålet med et skolesamarbejde

Et skolesamarbejde kan være en effektiv måde at komme i kontakt med unge frivillige på. I skolesamarbejdet får man ofte direkte kontakt til de unge, og har derfor mulighed for at vise og fortælle dem hvorfor det er godt at være frivillig hos jer.

  1.      Find det rigtige match til skolesamarbejde for din forening.

Et skolesamarbejde kan have mange former og variere i tid og indhold. Som forening bør I tænke over, hvilket samarbejde I ønsker. Der er forskel på, hvor meget tid man bruger på at forberede et kort oplæg til en morgensamling i forhold til at koordinere et undervisningsforløb på skolen med flere forskellige samarbejdspartnere.

I skemaet herunder finder I en oversigt over samarbejdsformer:

 

Typer af samarbejde Indhold Tidsforbrug inkl. forberedelse Udbytte
Oplæg på morgensamling Et oplæg er et kort indslag af mange forskellige informationsindslag. 1 time (inkl. forberedelse).

 

Oplægget varer fra 2-10 min.

Det gode ved en morgensamling er, at alle elever ofte er tilstede. En morgensamling er ren envejs kommunikation, så man kan med fordel kombinere det med andet, hvor de unge kan inddrages mere.
Stand i kantine En stand i en skolekantine varer ofte et spisefrikvarter. 2 timer En stand i et spisefrikvarter giver mulighed for at tage direkte kontakt til den enkelte elev og få en god dialog. Jo mere aktiv standen er, jo større sandsynlighed for at de unge kommer hen til dig og vil snakke.
Happenings En happening på en skole er en event af kort eller længere varighed, der har et overraskelseselement. Eventet kunne f.eks. være morgenfest med musik, balloner, slik og uddeling af jeres materiale til de unge, når de møder ind på skolen. 4 timer Man møder mange unge om morgenen.

De unge møder ind til time og har ofte ikke tid til en længere snak om jeres forening, så det vil være en fordel at kombinere en happening med f.eks. en stand i kantinen.

Foreningsmarked Med et foreningsmarked går I sammen med andre foreninger om at afholde et marked i skolens kantine. I får alle et bord, som bliver jeres stand. I spisefrikvarteret (eller i en time tildelt jeres marked) får eleverne mulighed for at besøge jeres stand. 8+ timer Udbyttet afhænger af om eleverne får tildelt en time til jeres marked eller om de skal nå det i spisefrikvarteret. Mange foreninger foretrækker at eleverne har tid til at besøge standen. En god ide er at lægge markedet midt på dagen, så eleverne har timer efter.
Temadag Byd ind på forskellige temaer som projektugerne kredser omkring eks. Kræftens bekæmpelse til en sundhedsuge Varierende alt efter om det er et længere forløb eller et enkelt oplæg. Synlighed og direkte dialog med de unge.

Kan blive til direkte rekruttering. Eksempel: Kræftens Bekæmpelse Røgfri Ungdom Ambassadører.

Bidrag til projektforløb Fortæl kort om din forening og tag en konkret frivilligaktivitet med, som eleverne kan afprøve (fx lave madplan til værested). kort-mellem + kan genbruges på mange uddannelser De unge hører om din forening, de har mulighed for at stille spørgsmål og ikke mindst få en smagsprøve på at være frivillig.

 

  1.      Første kontakt til skolen

Når I ved hvad I vil, hvorfor I vil det m.m. så kontakt skolelederen og forhør jer om der kunne være opbakning fra skolens side til et samarbejde. Herefter kan det være en god ide at kontakte faglærere, hvis fag I tænker I kan bidrage til.

Det kan være en fordel at gå sammen med andre foreninger, der ligesom jer ønsker at synliggøre sig overfor den unge målgruppe. Ved at gå sammen med andre foreninger, er der større chance for at I alle får lov til at synliggøre jer, i stedet for at skolen bliver kontaktet ad flere omgange.

 

  1.      Efter skolesamarbejdet

Efter skolesamarbejdet er det en god ide at evaluere samarbejdet både internt i jeres forening, men også med skolen. Hvad var godt? Hvad kunne gøres bedre? Hvad bør vi undgå? En evaluering kan også betyde at man aftaler at samarbejdet skal være en tilbagevendende begivenhed.

 

Vil du gerne vide mere? Kontakt De Frivilliges Hus Aalborg på tlf. 98 11 13 44.