CSR

Socialt Arbejde & Samfundsansvar

Små som store virksomheder vælger i stigende grad at arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR). På dansk ofte kaldet ”virksomhedens samfundsansvar” og heri ligger, at virksomheden frivilligt vælger at arbejde med forhold, der overordnet set handler om etik og værdier.

En del af CSR er virksomhedens Sociale Arbejde. Her vælger virksomheden at arbejde socialt og gøre noget godt for andre og mulighederne for at engagere sig som virksomhed er store.

Mange viser deres sociale engagement gennem medarbejderaktiviteter og ofte opleves det positivt og med udbytte. Andre virksomheder udbreder imidlertid også deres sociale engagement til at dække samfundet mere bredt ved at støtte sociale aktiviteter i lokalområdet.

En sådan indsats giver nemlig ofte en anden synlighed og omtale overfor borgerne og virksomheden får omsat egne værdier til praksis Lokalt vælger de fleste virksomheder ofte at støtte aktiviteter som sport og kultur gennem bl.a. sponsorater. Der er dog også en tendens til, at flere virksomheder er nysgerrige på de sociale frivillige foreninger og de begynder at kigge deres vej.

Således vælger nogle virksomheder i dag at arbejde strategisk med området i form af partnerskaber og frivilligt arbejde, andre ser muligheden for at tilføre foreningerne viden og særlige kompetencer og helt andre igen vælger at involvere sig i et konkret projekt, en event eller lignende.

Med udviklingen får flere foreninger også øje på mulighederne for samarbejde med virksomhederne, når det handler om ressourcer, frivillige m.v.. Samarbejdet åbner mulighed for hjælp og støtte til det arbejde, de har med borgere, der er berørt af bl.a. sygdom, ensomhed, alderdom, misbrug og familiemæssige problemer. Et arbejde, der gennem årene ikke er blevet mindre og som alle borgere på et givent tidspunkt i livet kan få brug for.

De Frivilliges Hus ønsker at fremme samarbejdet mellem virksomheder og foreninger og støtter begge parter i at komme i gang. De Frivilliges Hus ser gerne samarbejdsformer, der kan være med til at skabe udvikling hos foreningerne gennem virksomhedernes viden, ressourcer, netværk m.m.. Og for foreningerne er det langt hen ad vejen kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan et samarbejde kan bidrage positivt til foreningens frivillighed, organisation m.m..

Glemt ikke det lokale fokus i CSR arbejdet
http://www.csr.dk/glem-ikke-det-lokale-fokus-i-csr-arbejdet