Generalforsamling i Aalborg Frivilligråd d. 6. marts

274

Aalborg Frivilligråd inviterer Aalborgs sociale foreninger og deres frivillige til generalforsamling mandag d. 6. marts 2023 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg.  Af hensyn til forplejning er sidste frist for tilmelding d. 1. marts 2023. Læs mere her

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før, dvs. senest d. 20. februar 2023 på mail: info@aalborgfrivilligraad.dk

Se invitation og program til generalforsamlingen her

Læs alle indkomne forslag her

Tilmeld dig til generalforsamlingen her

 

Aalborg Frivilligråd arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for at frivilige sociale foreninger og ildsjæle i Aalborg kan udfolde sig på mangfoldig vis.

Vil du vide mere om Aalborg Frivilligråd eller er du interesseret i at stille op som kandidat? Så kontakt gerne formand for Aalborg Frivilligråd, Merite Le, på mail: info@aalborgfrivilligraad.dk

Se mere om Aalborg Frivilligråd på Facebook og hjemmesiden