Ny leder af det sociale værested Café Parasollen

755

Kaare Johansen er fra 1. marts 2021 ansat som leder af det sociale værested Café Parasollen på Boulevarden 19 i Aalborg. Kaare Johansen afløser Søren Jensen, der stopper som daglig leder af Café Parasollen og går på efterløn d. 1. april.

Café Parasollen drives af fastansatte og frivillige ildsjæle. I værestedet kommer der dagligt omkring 120 hjemløse, mennesker i misbrug, psykisk sårbare, ensomme mennesker og andre gæster. Parasollen tilbyder forskellige former for hjælp, støtte og omsorg til sårbare mennesker. Caféen er en del af KFUM´s Sociale Arbejde.

Læs mere om Cafe Parasollen her