Rekrutter unge frivillige

2855

Unge frivillige er motiveret ligesom de fleste andre frivillige, nemlig ved at gøre noget meningsfuldt for andre, samtidig med at de har det sjovt i fællesskabet med foreningen.

De vil som mange andre gerne tildeles ansvar efter evne, og have mindst én i foreningen de kan spørge til råds.

Dét der adskiller især den unge frivillige, er at den unge frivillige gerne vil udvikle sine kompetencer via det frivillige arbejde, og ønsker at dokumentere sin indsats og erfaringer.

Tid

Tid spiller en stor rolle i den unge frivilliges engagement. Hvis du spørger en ung, “kan du hjælpe 2 timer på onsdag?” har du god mulighed for at få et “ja”. Men hvis du i stedet spørger den samme unge person om han/hun kan hjælpe hver anden tirsdag det næste årstid, kan det være svært at få det helt samme friske “ja”.

Unge frivillige vil gerne lægge mange timer i sagen, fællesskabet og aktiviteterne, men de unge har også mange andre forpligtelser og aktiviteter på programmet, som skal passe sammen. Det frivillige arbejde skal jo gerne ramme uden om skolen, fritidsjobbet, kæreste, fester og diverse familiearrangementer m.m.

Derfor kan man i første omgang tilbyde noget konkret for den unge, så han/hun stille og roligt selv kan se, hvor godt det er at være frivillig hos jer, og derfor selv vælger timerne til med tiden.

Hvordan møder vi de unge?

Men ligesom hos mange andre potentielle frivillige, er den personlige henvendelse den bedste. Her er det din stemme og fremtoning, som er dit medie og som allerbedst kan skabe en dialog med den unge, du gerne vil have med i din forening. Ved at i gangsætte et skolesamarbejde får man direkte kontakt til de unge og kan gå i dialog med den enkelte. Find inspiration til et skolesamarbejde her.

Medier

Unge er på de sociale medier. Men de bruger de sociale medier på en anden måde, end mange andre grupper. De deler, “liker” eller kommenterer f.eks. ikke offentlige opslag, på samme måde som voksne gør.

I stedet er de gode til at interagere i lukkede grupper og i private samtaler på messenger. Hvis I gerne vil opnå de unges opmærksomhed på sociale medier, kan det være en god ide at dele historier, som de unge kan relatere til og som man vil stå ved, mens andre ser med.

Tænker du som en ung?

Hvis ikke, er det godt at spørge de unge til råds. Det kan være ved familiebordet, i bussen eller gennem netværk. Hav evt. en ide klar, du gerne vil have sparring på. Ved at spørge målgruppen, er man bedre klædt på, til når man skal rekruttere, for det at være ung i dag forandrer sig hurtigt og nye medier, rekrutteringskanaler og tendenser dukker op.

5 gode råd

  • Reager hurtigt på spørgsmål og henvendelser

  • Inddrag unges kompetencer og tro på at de også kan bidrage med noget særligt

  • Giv dem udfordringer, så de kan vokse med opgaven

  • Planlæg uden om skoletiden og ikke for langt frem i tiden

  • Spørg dem personligt

Hjælp til rekruttering af unge frivillige

Kontakt De Frivilliges Hus Aalborg, hvis du gerne vil vide mere om rekruttering af unge frivillige.

Nyttige links til mere viden om unge

CFSA: Fakta og tal om unge frivillige engagement

CFSA: Rekruttering af unge frivillige

CFSA: Skolebesøg – en stor succes for foreninger der mangler unge

CFSA: Vi skal bare hjælpe og spise chokoladekiks – en PHD om unges deltagelsesmønstre og former i det frivillige sociale arbejde

Socialemedier.dk: Unge og sociale medier

DGI.dk: Rekruttér flere frivillige