Søg om støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg

10

Fra d. 15. april til d. 30. september 2024 er der mulighed for at søge §18 midler i Aalborg Kommune, med det formål at støtte socialt arbejde for udsatte grupper.

Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens §18. Formålet er at støtte syge, svage, truede eller udsatte grupper i samfundet.

For at søge §18 puljen skal man lave en frivillig indsats, som er til gavn for sygdomsramte, ensomme, udsatte, kriseramte og/eller pårørende.

Der kan søges til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune fra d. 15. april til d. 30. september. Foreninger, netværksgrupper og andre former for organisationer samt enkeltpersoner kan søge støtte til frivilligt socialt arbejde i 2025 i §18-puljen. Lokale, nyetablerede foreninger samt foreninger uden formue prioriteres.

OBS:

De frivillige indsatser kan ikke søge puljemidler til aktiviteter, hvor der ydes direkte økonomisk støtte til den enkelte borger, som for eksempel kontingentstøtte, julehjælp, kontant- og produktstøtte, fødevare og gratis entré.

Læs meget mere om Aalborg Kommunes §18-pulje, retningslinjer, betingelser, regnskabskrav m.m. og hent digitalt ansøgningsskema her